Kaimo turizmo sodyba „Elnio sapnas“, esanti Pakniškių ir Užtiltės kaimuose, Zarasų rajone yrapuiki vieta šeimos poilsiui ramioje aplinkoje prie ežero ir miško. Tai tiesiog puiki galimybė pabūti gamtos prieglobstyje, o kartu ir stebėti miško apsuptyje gyvenančius tauriuosius ir dėmėtuosius elnius, muflonus, danielius. Yra galimybė žvejoti tiek ežere, tiek ir tvenkinyje, sugauti žuvį pietums ar vakarienei.

   Sodyba įrengta pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Kaimo turizmo veiklos skatinimas“ įgyvendinimo taisykles ir kitus teisės aktus, įgyvendinus projektą  „Kaimo turizmas su žvėrynu“ pastatyti du nauji namai prie Plavio ežero, pirtis, sodyba žvėryno teritorijoje.

2015 m. sodyba „Elnio sapnas” pripažinta gražiausiai tvarkoma Dusetų krašto kaimo turizmo sodyba.

SODYBOS „ELNIO SAPNAS“ TAISYKLĖS

      Šios taisyklės numato paslaugų teikimo kaimo turizmo sodyboje „Elnio sapnas“  (toliau tekste – Sodyba „Elnio sapnas“) sąlygas bei tvarką.

 1. Kaimo turizmo sodybos „Elnio sapnas“ teikiamos paslaugos :
 2. Teikiamos paslaugos – svečių apgyvendinimo ir patalpų nuomos paslaugos.
 1. Rezervacijos pateikimo ir patvirtinimo tvarka
 2.  Apgyvendinimo paslaugų rezervacija priimamam elektroniniu paštu ir telefonu.
 3.  Pateikiant rezervaciją privaloma nurodyti atvyksiančių svečių skaičių, pageidaujamą nama ar jo dalį, tikslų atvykimo ir išvykimo laiką, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą.
 4.  Sodyba „Elnio sapnas“, gavusi teikiamų paslaugų, už kurias imamas avansas, rezervaciją, elektroniniu paštu arba svečio atvykimo dieną pateikia svečiui išsamią informaciją (esant poreikiui gali būti išrašoma išankstinio mokėjimo sąskaita) apie pageidaujamas rezervuoti teikiamas paslaugas, nurodant sumokėti avansą bei avanso sumokėjimo terminą.
 5.  Svečiui neapmokant pateiktos rezervacijos pagrindu  Sodybos „Elnio sapnas“  nurodyto avanso dydžio arba pateiktos išankstinio mokėjimo sąskaitos iki joje nurodyto termino, nuo sekančios dienos Sodyba „Elnio sapnas“ pasilieka atšaukti svečio pateiktą rezervaciją.
 1. Rezervacijos atšaukimo tvarka ir baudos
 2. Svečias apgyvendinimo paslaugų garantuotą rezervaciją gali atšaukti be jokios baudos  ne vėliau kaip likus 30 dienų iki svečio atvykimo dienos, nustatytos rezervacijoje, šiuo atveju svečio sumokėtas avansas pagal išankstinio apmokėjimo sąskaitą grąžinamas svečiui.
 3.  Svečiui neatvykus rezervuoto laikotarpio pirmą dieną iki 22 val. , rezervacija anuliuojama, o sumokėtas avansas negrąžinamas. Jei svečias ketina atvykti vėliau nei 22 val., privalo apie tai informuoti telefonu .
 4.  Svečiui informavus apie viso namo rezervacijos atšaukimą prieš 21 dieną iki nurodytos atvykimo dienos imamas 50 %  anuliavimo mokestis (bauda) nuo sumokėto avanso.
 5.  Svečiui informavus apie viso namo rezervacijos atšaukimą prieš 14 dienų iki nurodytos atvykimo dienos imamas 75 % anuliavimo mokestis
 6.  Svečiui informavus vėliau nei prieš 14 dienų apie rezervacijos atšaukimą imamas 100 % anuliavimo mokestis
 1. Atsakomybė
 2. Svečiai privalo atlyginti Sodybai „Elnio sapnas“  nuostolius, padarytus dėl pačių svečių ar jų pakviestų svečių kaltės;
 3.  Atvykimo dieną svečiui pateikiamas apyrašas daiktų (inventoriaus), kuriais svečias gali naudotis paslaugos teikimo metu, nurodant jų vertę ir atsakomybę už jų sugadinimą,
 4.  Svečias pats atsako už savo saugumą bei privalo laikytis Sodybos „Elnio sapnas“ taisyklių,
 5. Vaikai iki 16 metų pirtimi, valtimi, vandens dviračiu  gali naudotis tik su suaugusiųjų priežiūra;Vaikai nuo 16 iki 18 metų gali naudotis valtimi, vandens dviračiu be tėvų, tačiau jų tėvai prisiima bet kokią atsakomybę už savo vaikus, jų elgesį.
 6. Jei svečias nesilaiko sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, Sodyba „Elnio sapnas“ gali nutraukti be išankstinio įspėjimo sutartį dėl paslaugų teikimo su svečiu ir reikalauti sumokėti 100 % visų rezervacijos patvirtinime numatytų paslaugų sumos.
 7.  Namuose rūkyti draudžiama.
 8.  Svečiai, negyvenantys Sodybos “Elnio sapnas” namuose, privalo išvykti iki 23 val.
 9.  Jei apgyvendinimo paslauga naudojasi daugiau svečių, nei buvo rezervacijos metu užsakyme nurodyta, už kiekvieną papildomą asmenį mokama ta  pati suma kiekvienam asmeniui.
  1. Atvykimo ir išvykimo laikas

5.1. Svečiai atvykta nuo paslaugos teikimo dienos 14 val., svečiai gauna namo raktus;
5.5. Išvykimo dieną svečiai išvyksta iki 12 val.

 1. Kainos ir mokėjimai

6.1. Sodybos “Elnio sapnas” teikiamų paslaugų kainos ir mokėjimo tvarka bei sąlygos numatomos paslaugų teikimo sutartimi.
6.2. Atsiskaitymas galimas grynaisiais pinigais arba banko pavedimu.
6.3. Jei nėra sutarta kitaip, su Sodyba “Elnio sapnas”  galutinai atsiskaitoma iškart sutarties pasirašymo dieną  arba suteikus paslaugas.

 1. Kitos sąlygos

7.1.Sodybos „Elnio sapnas“ svečiai privalo tinkamai naudotis sodyboje esančiais daiktais ir nedelsiant pranešti apie pastebėtus gedimus bei atlyginti nuostolius, jei tie gedimai atsirado dėl svečių kaltės. Už nepilnamečių asmenų padarytą žalą atsako jų tėvai arba lydintys asmenys.
7.2.Svečiai, norintys atsivežti gyvūnus, privalo informuoti apie tai rezervacijos metu.
7.3. Svečiai privalo laikytis tvarkos, užtikrinančios ir kitų gyventojų bei kaimynų ramybę, laužus kūrenti tik griežtai nustatytoje vietoje, netriukšmauti, garsiai neleisti muzikos, jei tai trukdo aplinkinių ramybei. Mašinas galima statyti tik griežtai nustatytose vietose. Sodyboje svečiai privalo laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų.
7.4. Pasirašant paslaugų teikimo sutartį Sodyba „Elnio sapnas“ turi teisę pareikalauti svečio arba užsakančio paslaugą asmens dokumento.

Atsisiųsti apgyvendinimo tiekimo paslaugų sutartį.

Parduotuvė yra už 2 km nuo sodybos (Užtiltėje, Dusetose http://www.svaita.lt/kontaktai.phphttp://www.utenosprekyba.lt/parduotuves).

Artimiausi miestai – Utena, Rokiškis. Žvyruotu keliu važiuoti apie 2 km.